Arbeidsavtalen er ett av de viktigste dokumentene en ansatt har:

Torill Lehre

Autorisert jurist / daglig leder

torill.lehre@adisor.no - 406 07 546

Arbeidsavtalen

Ett av de viktigste dokumentene en ansatt har. Enten det gjelder midlertidig-, vikarer eller faste ansatte, så stiller arbeidsmiljøloven krav om at den ansatte har en arbeidsavtale. Et minimum av innhold i avtalen er også bestemt ved lov.

Kanskje mener du at dette ikke er så viktig, men både for ansatte og arbeidsgiver så vil det både lønne seg, og være pålagt med arbeidsavtale.

En eventuell utlysningstekst bør gjenspeiles i innholdet i arbeidsavtalen. Dette vitner om seriøsitet fra arbeidsgiver, og det utgjør en trygghet for arbeidstager. En trygghet om at ansettelsen gjelder den stillingen det er søkt på, med de vilkår som man er kommet til enighet om.

Når skal avtalen være på plass?

I arbeidsforhold med samlet varighet på mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger:

 • om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:
 • partenes identitet, det vil si hvem arbeidstaker er og hvem arbeidsgiver er
 • arbeidsplassen. det vil si stedet hvor arbeidstager skal utføre sitt arbeid
 • en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller kategori. det vil si informasjon som gjenspeiler hva arbeidsoppgavene vil være
 • tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
 • forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig
 • samt grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9
 • eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6

Det vanlige er at gjensidig prøvetid varer i 6 måneder. Dette er tiden da arbeidstaker og arbeidsgiver skal finne ut om arbeidet passer til arbeidstaker, og om arbeidstaker passer i stillingen. Det skal også være en tid da arbeidstaker skal få opplæring, og ha mulighet for å tilegne seg kompetanse som er nødvendig for å utføre sine oppgaver i stillingen.

 • arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet, Her er det tilstrekkelig å henvise til ferielovens bestemmelser, eller tariffavtale, dersom disse reglene gjelder i bedriften.

Vær oppmerksom på at ifølge ferieloven så har ansatte krav på 10,2% feriepenger av lønn. De fleste arbeidsgivere benytter nå 12% opptjening av feriepenger, og fem ukers ferie. Arbeidsavtalen regulerer hva som gjelder for det konkrete arbeidsforholdet.

 • arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,
 • den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen. [Dette er] for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,
 • lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
 • lengde av pauser,
 • avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. aml. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd,
 • opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Teksten er hentet fra arbeidsmiljøloven § 14-6, og er kommentert av oss.

Adisor Rettshjelp AS veileder gjerne og har bred erfaring med arbeidsavtaler, både for bedrifter og privatpersoner.

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, chat eller benytt skjemaet til høyre.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, epost eller chat.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Takk for din henvendelse.

Vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig!
Noe gikk galt. Ring oss eller send en epost til kontakt@adisor.no
This is some text inside of a div block.