Lukk

Kontakt oss

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, chat eller benytt skjemaet til høyre.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, epost eller chat.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Takk for din henvendelse.

Vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig!
Noe gikk galt. Ring oss eller send en epost til kontakt@adisor.no

Våre priser

Godtgjørelse for bistand fra oss vil variere i forhold til oppdragets art, omfang og varighet. Du kan be om fastpris på din bestilling, og du har krav på oppdragsavtale.
Les mer

For bedrift- og privatmarkedet.

Priser for 2024

Godtgjørelse for bistand fra oss vil variere i forhold til oppdragets art, omfang og varighet. Du kan be om fastpris på din bestilling, og du har krav på oppdragsavtale. Noen priser ligger fast. Som eksempler kan nevnes godtgjørelse for opprettelse av testament eller fremtidsfullmakt. Priser for slike oppdrag vil variere mellom 2700,- til 5500,- pr. dokument avhengig av omfang.

Timespris for øvrig vil være 1390,- pr 01.01.2024.

Fri rettshjelp

Dersom du har krav på fri rettshjelp gjelder andre priser. Om du har slik rett avhenger av inntekt og formue, samt hvilke type sak du har behov for bistand til. For ytterligere informasjon om rettigheter til fri rettshjelp, kontakt oss eller les mer her:

https://www.statsforvalteren.no/portal/folk-og-samfunn/fri-rettshjelp/

Priser øvrige tjenester

Konflikthåndtering

Ved behov for bistand i konflikter, kan vi leies inn for kortere perioder. Prisene her vil variere fra bedrift til bedrift. Prisene for oppdrag i forbindelse med konflikthåndtering skal likevel ikke overstige 1390,- per time.

Digitalisering

Ønsker bedriften å se på muligheter for å ta i bruk digitale løsninger, så kan vi bistå med det. Det vil være to forskjellige timespriser, hvorpå den ene (1) gjelder i kartleggingsfasen. Denne vil normalt ikke vare mer i enn noen timer, litt avhengig av størrelsen på din bedrift.

Den andre timesprisen (2) vil være aktuell dersom vi skal bistå med selve gjennomføringen av digitaliseringen. Varighet på denne avtales i hvert enkelt tilfelle og kan vare opptil noen uker.

Timespris for (1) er 1150,-
Timespris for (2) er 1990,-

Rekruttering, medarbeiderundersøkelser, gjennomgang av- eller opprettelse av arbeidskontrakter

Her vil prisene variere, men ved innleie i 100% vil timespris ligge mellom 1390,- og 1600,- per påbegynte time, avhengig av varighet. Man kan også be om fast pris for en bestemt angitt periode. Gjennomgang og, eller kvalitetssikring av allerede eksisterende arbeidskontrakt vil ha lavere pris for privatpersoner.

Lønnshåndtering

Enten det er behov for bistand til lønnskjøring, effektivisering av lønnsrutiner, gjennomgang av HR rutiner eller annet som har med lønn å gjøre, så kan vi ha ressursene dere trenger. Ved kortvarig behov for bistand vil pris variere avhengig av omfang og kompleksitet.

Timespris vil være fra 900,- pr. påbegynte time. Ved behov for bistand i periode opp til en måned må pris avtales i det konkrete tilfelle.

Saksbehandling

Vi har kompetanse på saksbehandling både fra Tingretten og fra NAV. Ta kontakt dersom du mener vi kan bidra for eksempel i noen timer pr. dag. Da blir vi enig om pris.

Angitte priser gjelder året 2024, og er oppgitt eks. mva.

Kontakt oss

Nyheter
og innsikt.

Få med deg siste nytt fra Adisor Rettshjelp AS

Kontakt oss
Innsikt

FERIE

Ferie og ferieavvikling. opptjeningsår og ferieår. Hvem bestemmer når du har ferier?
Les mer
Arbeidsrett

Førjulstiden og sykefravær

Når du har arbeidet hos arbeidsgiver i to måneder, har du rett til å benytte egenmelding, dersom du blir syk og må være borte fra jobb, jf. folketrygdloven § 8-24 Det er ikke regulert i lov hvordan en egenmelding skal gis. Det kan være tilstrekkelig at du sender en melding eller e-post til arbeidsgiver.
Les mer

Reduserte rettigheter for samboere

Har du inngått ekteskap med din partner har dere lovregulerte rettigheter. Disse rettighetene finnes i både ekteskapsloven og arveloven. Er dere derimot samboere, så er ikke slike rettigheter lov-regulert på samme måte. Dere kan like vel inngå avtaler slik at ønsker og rettigheter blir bedre sikret.
Les mer
Innsikt

Tilgang til juridisk bistand for folk flest

Fritt rettsråd omfatter støtte til nødvendige utgifter til rådgiving og bistand i forbindelse med et aktuelt problem.
Les mer
Innsikt

Feriepenger fra NAV

Venter du i spenning på om du får feriepenger fra NAV men har utleggstrekk eller ubetalte krav til det offentlige?
Les mer
Arbeidsrett

Kan du som arbeidsgiver straffes dersom ikke den nye forskriften om hjemmekontor følges?

Forskriften gjelder for varig arbeid fra hjemmet, og er ikke ment å gjelde kortvarig eller sporadisk arbeid..
Les mer
Arbeidsrett

Strømkrisen kan føre til permitteringer

Har din arbeidsgiver varslet permitteringer eller oppsigelse, bør du snu deg rundt med en gang.
Les mer
Innsikt

Arbeidsavtalen er ett av de viktigste dokumentene en ansatt har:

Arbeidsavtalen er ett av de viktigste dokumentene en ansatt har...
Les mer
Innsikt

Vet du at du kan ha rett til arbeids- og utdanningsreiser?

Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra...
Les mer
Innsikt

Er du fersk som jobbsøker, eller har du bare gått ut litt på dato?

Det å være arbeidssøker kan være en tung og krevende prosess...
Les mer
Innsikt

Hvordan vil du at arven etter deg skal fordeles?

Arveloven har regler om hvordan arven etter deg skal fordeles...
Les mer