Lukk

Kontakt oss

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, chat eller benytt skjemaet til høyre.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, epost eller chat.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Takk for din henvendelse.

Vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig!
Noe gikk galt. Ring oss eller send en epost til kontakt@adisor.no

Gode råd trenger ikke å være dyre.

Adisor Rettshjelp AS har som mål å yte rettshjelp og rådgivning der det trengs mest. Hos oss får du bistand av høy kvalitet, til priser både du og vi kan leve med.

Kontakt oss

Om Adisor
Rettshjelp AS

Vårt ønske er å kunne yte tjenester som en skreddersydd leveranse, til lavest mulig pris. Vårt rennommé skal være at du som kunde får kvalitativ bistand, til en pris både du, og vi kan leve med.

Vi er svært opptatt av å opparbeide tillit til deg som kunde. Det er viktig for oss å opprettholde trygge rammer, og vi tar taushetsplikten på høyeste alvor.

Les mer
About Justicia Law Firm- Justicia Webflow Template

Vi kan
bistå med

Adisor Rettshjelp AS oppfyller vilkårene til å yte fri rettshjelp etter loven, og kan yte juridiske tjenester i ervervsmessig sammenheng. Jf. domstolloven § 218 flg.

Uansett om du er privatperson, eller det er bedriften som trenger bistand; ta kontakt. Ingen oppdrag er for små. Vi tilpasser oss til ditt behov. For bedrifter kan vi  leies inn for korte eller langvarige oppdrag, uten at det utløser ansettelsesforpliktelser. Les mer om priser her

Kontakt oss

01

Rådgivning

Adisor Rettshjelp har kompetanse på mange felt. Ett av disse feltene handler om testament, i arverettslig forstand.

02

Arbeidsrett

Adisor Rettshjelp AS har bred kompetanse innenfor rekruttering, ansettelser, arbeidsavtaler og opphør av arbeidsforhold.

03

NAV

Både som arbeidsgiver og arbeidstaker kommer vi i kontakt med NAV. Vi har erfaring fra arbeid med saker som har med de fleste områdene å gjøre.

04

Jobbsøk

Det kan være mange utfordringer i forbindelse med å være arbeidssøker. Vi har erfaring med hvor skoen ofte trykker, og vet hvor ressurskrevende det kan være.
scroll venstre
scroll høyre

Rådgivning

Adisor Rettshjelp AS har kompetanse på flere fagområder, og vi bistår både med rådgivning og veiledning. Dette kan dreie seg om områder innenfor fri rettshjelp, og til det å opprette ditt testament, som eksempler.

Dersom du lurer på noe, eller trenger hjelp til en spesifikk sak så ta gjerne kontakt.

Arbeidsrett

Både som arbeidsgiver og som ansatt kan det være områder som virker kompliserte og uoversiktlige.

Vi kan bistå med blant annet annonsetekster, ansettelsesrutiner, arbeidskontrakter og opphør av arbeidsforhold.

NAV

Er du arbeidsgiver og trenger bistand til håndtering av sykmeldte arbeidstakere, eller trenger du flere ansatte og lurer på om NAV kan ha ressursene du er ute etter?

Har du søkt ytelser fra NAV og lurer på om du har krav på flere ytelser, eller har du fått avslag og trenger hjelp til å klage på vedtaket

Ta kontakt så bistår vi i saken din.

Jobbsøk

Det kan være mange utfordringer i forbindelse med å være arbeidssøker.

Vi kan bistå med gjennomgang av din CV, med hvordan du kan fin-lese stillingsannonser mellom linjene. Når du skal skrive jobbsøknaden din og møte til jobbintervju, da trenger du ekspertråd på veien.

Juristløfte

«aldri vidende at ville vige fra ret og retfærdighet, mindre raade nogen til ufornødne processer eller iandre maader med sine raad befordre nogen uretvis sag eller intention.»

Nyheter
og innsikt.

Få med deg siste nytt fra Adisor Rettshjelp AS

Kontakt oss
Arbeidsrett

Endringer i arbeidsmiljøloven 2024

Nye regler om nedbemanning, arbeidsmiljøutvalg, verneombud og rett til fast ansettelse.
Les mer
Innsikt

FERIE

Ferie og ferieavvikling. opptjeningsår og ferieår. Hvem bestemmer når du har ferier?
Les mer
Arbeidsrett

Førjulstiden og sykefravær

Når du har arbeidet hos arbeidsgiver i to måneder, har du rett til å benytte egenmelding, dersom du blir syk og må være borte fra jobb, jf. folketrygdloven § 8-24 Det er ikke regulert i lov hvordan en egenmelding skal gis. Det kan være tilstrekkelig at du sender en melding eller e-post til arbeidsgiver.
Les mer

Reduserte rettigheter for samboere

Har du inngått ekteskap med din partner har dere lovregulerte rettigheter. Disse rettighetene finnes i både ekteskapsloven og arveloven. Er dere derimot samboere, så er ikke slike rettigheter lov-regulert på samme måte. Dere kan like vel inngå avtaler slik at ønsker og rettigheter blir bedre sikret.
Les mer
Innsikt

Tilgang til juridisk bistand for folk flest

Fritt rettsråd omfatter støtte til nødvendige utgifter til rådgiving og bistand i forbindelse med et aktuelt problem.
Les mer
Innsikt

Feriepenger fra NAV

Venter du i spenning på om du får feriepenger fra NAV men har utleggstrekk eller ubetalte krav til det offentlige?
Les mer
Arbeidsrett

Kan du som arbeidsgiver straffes dersom ikke den nye forskriften om hjemmekontor følges?

Forskriften gjelder for varig arbeid fra hjemmet, og er ikke ment å gjelde kortvarig eller sporadisk arbeid..
Les mer
Arbeidsrett

Strømkrisen kan føre til permitteringer

Har din arbeidsgiver varslet permitteringer eller oppsigelse, bør du snu deg rundt med en gang.
Les mer
Innsikt

Arbeidsavtalen er ett av de viktigste dokumentene en ansatt har:

Arbeidsavtalen er ett av de viktigste dokumentene en ansatt har...
Les mer
Innsikt

Vet du at du kan ha rett til arbeids- og utdanningsreiser?

Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra...
Les mer
Innsikt

Er du fersk som jobbsøker, eller har du bare gått ut litt på dato?

Det å være arbeidssøker kan være en tung og krevende prosess...
Les mer
Innsikt

Hvordan vil du at arven etter deg skal fordeles?

Arveloven har regler om hvordan arven etter deg skal fordeles...
Les mer
This is some text inside of a div block.