Endringer i arbeidsmiljøloven 2024

Torill Lehre

Autorisert jurist / daglig leder

torill.lehre@adisor.no - 406 07 546

Endringer i arbeidsmiljøloven 2024  Her presenteres noen av dem.

Nedbemanning:

Arbeidsgiver i konsern, har etter lovendring 1.januar2024, utvidet plikt til å tilby «annet passende arbeid» Slikt tilbud omfatter nå også andre virksomheter i konsernet. Tidligere var denne plikten hovedsakelig begrenset til å gjelde den juridiske enheten arbeidstaker var ansatt i.

Arbeidsgiver må synliggjøre ledige stillinger i allevirksomhetene i konsernet, slik at det kan vurderes om nedbemannet arbeidstaker har fått informasjon om disse. Det må også dokumenteres at arbeidsgiver har vurdert arbeidstaker til de ledige stillingene.

Arbeidsgiver må også ta stilling til om oppsigelsesbrev må formuleres annerledes enn tidligere. Det må informeres om alle foretakene som inngår i konsernet, for å oppfylle «saklig grunn»- kravene jf. arbeidsmiljøloven § 15-7.

 

Arbeidsmiljøutvalg:

Hva gjør arbeidsmiljøutvalget? «Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten, delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøutvalget har oppgaver etter Arbeidsmiljøloven og etter forskrift om organisering ledelse og medvirkning»

kilde: www.arbeidstilsynet.no  

Tidligere var det krav til virksomheter med mer enn 50 ansatte, om å etablererarbeidsmiljøutvalg. (mer enn 20 ansatte, dersom en av partene krevde sliketablering) Dette er etter lovendring endret til å gjelde virksomheter med mer enn 30 ansatte. (mer enn 10 ansatte dersom det kreves av en av partene) Kravene til etablering av utvalget er altså skjerpet, for arbeidsgiver.

 

Verneombud:

Verneombudets funksjon: «Verneombudet skal fungere som et bindeledd mellom arbeidstakere og arbeidsgiver ved å hjelpe arbeidsgiver i det forebyggende HMS-arbeidet (slik at arbeidstakernes sikkerhet blir ivaretatt og at de ikke utsettes for fare)

Verneombudet skal videre være en viktig del av arbeidstakernes rett til medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen. Gjennom verneombudet kan arbeidstakerne påvirke arbeidet for et trygt og sikkert arbeidsmiljø» kilde:www.arbeidstilsynet.no

Tidligere kunne virksomhet med færre enn 10 ansatte avtale at det ikke skulle opprettes verneombud. Dette er nå skjerpet, slik at virksomheter med mer enn fem ansatte, må ha verneombud. Verneombudets rolle er i tillegg utvidet til også å gjelde innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere.

Fast ansettelse:

Tidligere kunne ansatt med grunnlag i arbeid av midlertidig karakter» kreve fast ansettelse etter fire år. Dette er nå endret. Fra og med 1. januar 2024 kan en ansatt kreve fast ansettelse etter tre år, uavhengig av hva som ligger til grunn for den midlertidige ansettelsen. Retten til fast ansettelse er altså utvidet til fordel for arbeidstaker.

Adisor rettshjelp AS har lang erfaring på arbeidsrettens område. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

www.adisor.no

 

 

 

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, chat eller benytt skjemaet til høyre.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, epost eller chat.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Takk for din henvendelse.

Vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig!
Noe gikk galt. Ring oss eller send en epost til kontakt@adisor.no
This is some text inside of a div block.