FERIE

Torill Lehre

Autorisert jurist / daglig leder

torill.lehre@adisor.no - 406 07 546

Ferie

Sommeren nærmer seg, og med den nødvendigheten av forberedelser til ferieavvikling.

Her belyses noen utgangspunkt. (Denne artikkelen er ikke uttømmende. Flere regler gjelder)  

Opptjening av feriepenger:

Opptjeningsår er året før du tar ut ferie, og ferieåret er det året du tar (avvikler) ferie. For nåværende situasjon så vil dette si at 2023 er opptjeningsåret for avvikling av ferie i ferieåret 2024.

Du som var i arbeid forrige år, har tjent opp feriepenger. Enten du har opptjening etter ferielovens bestemmelser med 10,2 prosent eller12 prosent, så avsettes dette i arbeidsgivers regnskap, til utbetaling til deg når du avvikler ferien din.

Ferieloven opererer fortsatt med 10.2 prosentopptjening, men de fleste arbeidsgivere bruker 12 prosent opptjening av arbeidsvederlaget ditt hele opptjeningsåret du mottar lønn.

Når opptjeningsåret er over, vil du mest sannsynlig se på lønnslippen din at du har «feriepenger til gode» og hvor mye dette er.

Du skal ikke trekkes skatt av feriepengene dine, som er opparbeidet i opptjeningsåret. Dette er allerede tatt med i beregningen når skattekortet ditt ble produsert. Det betyr at du betaler en andel skatt hver måned for de feriepengene du får utbetalt i ferieåret.

(dersom du får utbetalt feriepenger samme året som du opptjener dem, for eksempel dersom du slutter hos arbeidsgiver, så trekkes likevel skatt av disse feriepengen)

Hvor lang ferie du kan ta:

Ferieloven sier at du har krav på å få avvikle 25 virkedager hvert ferieår, og du er pliktig til å avvikle disse feriedagene. Det kan hende du ikke har opptjent feriepenger til å dekke trekk i lønn for alle 25 virkedagene. For eksempel om du gikk på skole deler av opptjeningsåret, eller du av andre grunner ikke har tjent opp nok feriepenger til å dekke lønnsbortfallet. Da kan du få slippe å avvikle flere dager enn det som blir dekket opp av feriepengene du har tjent opp. Du kan uansett kreve 25 virkedager ferie, men da har du ikke feriepenger som dekker hele ferien.

Arbeidsgiver bestemmer når:

Arbeidsgiveren din skal sammen med deg, eller din tillitsvalgt, drøfte når ferien skal avvikles. Dersom dere ikke blir enige, så er det arbeidsgiver som bestemmer tiden for ferien din. Da skal du få beskjed om dette så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien starter.

Arbeidsgiver kan også endre den fastsatte ferien, dersom det inntreffer «vesentlige driftsproblemer» som gjør det nødvendig at du er på jobb. Arbeidsgiver må i slike tilfeller drøfte dette med deg, (sammen med tillitsvalgt om du ønsker det), og du bør da melde fra om det du eventuelt får av merutgifter som følge av denne endringen.

Arbeidstaker bestemmer like vel noe:  

Arbeidstaker kan kreve at 18 av virkedager med ferie legges til perioden mellom 1. juni og 30.september. (Hovedferien) (Gjelder ikke dersom du ble ansatt etter 15. august i ferieåret) De resterende 7 virkedagene kan du også kreve å få avviklet samlet, i løpet av ferieåret.

 

Utbetaling av feriepenger:

Ferieloven har fortsatt regler om at feriepengene opptjent i opptjeningsåret skal utbetales siste vanlige lønningsdag før du tar ut ferien din. Dersom du ikke tar ut hele ferien samtidig, skal utbetaling av feriepenger reduseres tilsvarende.

Dette fordi du skal være sikker på å ha penger når du tar feie, siden du trekke si lønn for å være borte fra jobben, i form av ferie. Vanlig praksis er at arbeidsgiver i en av sommermånene trekker alle for ferie, og i stede utbetaler alle feriepengene samlet, uavhengig av om ferien deles opp.

Riktig god ferie.  

 

Torill Lehre

06.05.2024      

 

 

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, chat eller benytt skjemaet til høyre.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, epost eller chat.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Takk for din henvendelse.

Vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig!
Noe gikk galt. Ring oss eller send en epost til kontakt@adisor.no
This is some text inside of a div block.