Feriepenger fra NAV

Torill Lehre

Autorisert jurist / daglig leder

torill.lehre@adisor.no - 406 07 546

Mange vil ha krav på feriepenger fra NAV. Dette dersom du har hatt dagpenger, eller sykepenger fra NAV utbetalt i 2022.

Men, det er noe du bør være klar over.

Dersom du har utleggstrekk/lønnstrekk som hviler på deg, så kan NAV trekke det du skylder i fra de ventende feriepengene dine. Dette betyr at dersom du skylder penger til NAV, eller til andre offentlige instanser, som for eksempel skattekrav, så kan dette bli trukket i utbetalingen.

Andre typiske krav til det offentlige, kan være ubetalte bøter, kommunale avgifter, skyldig barnebidrag, eller tilbakebetaling av feil utbetalt støtte fra NAV.

Dette er det samme som skjer for arbeidstakere, hvor arbeidsgiver får beskjed om pålagte trekk i lønnsutbetalinger. Dersom du blir sykmeldt, og NAV tar over utbetaling av ytelsene, så blir de pålagte trekkene fra arbeidsgiver videreført til NAV.

Reglen for slike utleggstrekk finner man i dekningsloven.

§ 2-7.Utlegg i lønnskrav m v.

Utlegg kan tas i skyldnerens krav på forfalt eller uforfalt lønn etter fradrag av forskuddstrekk i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand. .. Ifølge samme regel, bokstav e), så gjelder dette «tilsvarende for pensjon eller annen ytelse etter lovgivingen om offentlig trygd eller lignende.»

Du vil mest sannsynlig være informert fra den namsmyndighet som har nedlagt trekket, og dersom du ikke er enig i kravet, må du ta kontakt med dem.

Men, før NAV foretar trekk i dine feriepenger på eventuelle offentlige krav, så skal du få beskjed. Pass på følgende:

  • Du skal få vite at det blir trukket av din feriepengeutbetaling, .
  • Du skal få beskjed om hva trekket dreier seg om og
  • Du skal få vite hvordan du kan protestere på trekket.

I de fleste tilfellene har det offentlige orden i sysakene sine, men det kan like vel tenkes at det er gode grunner for at akkurat du, akkurat nå, bør undersøke om det er hensiktsmessig for deg å komme med innsigelser.

Adisor Rettshjelp AS har kompetanse på området, og kan bistå deg dersom du trenger hjelp til å undersøke dette.

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, chat eller benytt skjemaet til høyre.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, epost eller chat.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Takk for din henvendelse.

Vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig!
Noe gikk galt. Ring oss eller send en epost til kontakt@adisor.no
This is some text inside of a div block.