Førjulstiden og sykefravær

Torill Lehre

Autorisert jurist / daglig leder

torill.lehre@adisor.no - 406 07 546

Syk, men ikke sykmeldt. Hvilke rettigheter har du?

 

Vilkår for rett til bruk av egenmelding:

 

Når du har arbeidet hos arbeidsgiver i to måneder, har du rett til å benytte egenmelding, dersom du blir syk og må være borte fra jobb, jf. folketrygdloven § 8-24 Det er ikke regulert i lov hvordan en egenmelding skal gis. Det kan være tilstrekkelig at du sender en melding eller e-post til arbeidsgiver. Men vær oppmerksom på at du kan være bundet av regler i for eksempel en personalhåndbok. Sørg for at du kjenner reglene i denne, og spør arbeidsgiver dersom noe er uklart.

 

Vilkår for rett til sykepenger:

 

Enkelte blander vilkåret for rett til bruk av egenmelding, med vilkåret om rett til sykepenger, som inntrer etter å ha arbeidet i fire uker. Jf. folketrygdloven § 8-2. Da har du rett til å få sykepenger når du er borte fra jobb ved sykdom. Men inntil du har vært i arbeid hos arbeidsgiver i 2 måneder, må du altså i de fleste tilfeller ha legeerklæring for å få sykepenger.

 

Antall dager pr. egenmelding:

 

Som utgangspunkt så kan en egenmelding, vare i opptil tre kalenderdager om gangen jf. folketrygdloven § 8-24 3. ledd. Er du syk lenger enn dette, må du som regel ha sykmelding fra lege. Enkelte arbeidsgivere har utvidet antall dager man kan benytte egenmelding for, og var for de fleste tilfelle under korona-pandemien. Dette gjelder også for bedrifter som har inngått IA-avtale.

 

Antall egenmeldinger pr. 12-måneders periode:

 

Enkelte tror at når man har benyttet 4 egenmeldinger i løpet av en 12-måneders periode, så har man «brukt opp» denne egenmeldings-retten for perioden. Dette er feil. Arbeidsgiver har imidlertid anledning til å benytte retten til å frata arbeidstaker retten til å benytte egenmelding i noen tilfeller. Det må arbeidsgiver først gjøre klart for arbeidstaker, og gi beskjed om at retten kan bortfalle. Dette kan skje når arbeidstaker nærmer seg bruk av fireegenmeldinger. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver mistenker at rettigheten misbrukes, ved at arbeidstager faktisk ikke er syk ved fraværet/ene. Arbeidstager skal kunne uttale seg etter å ha blitt varslet om bortfall av egenmeldings-retten.

  

Retten til sykepenger kan falle bort:

 

Dersom du etter bruk av egenmelding fortsatt har sykdomsfravær, men ikke leverer sykmelding/erklæring fra lege, så kan retten til sykepenger i egenmeldingsperioden falle bort jf. folketrygdloven§ 8-24, 4.ledd. Du må altså ha legeerklæring/sykmelding fra lege, som du bør levere til arbeidsgiver snarest, og innen 14 dager.

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, chat eller benytt skjemaet til høyre.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, epost eller chat.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Takk for din henvendelse.

Vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig!
Noe gikk galt. Ring oss eller send en epost til kontakt@adisor.no
This is some text inside of a div block.