Reduserte rettigheter for samboere

Torill Lehre

Autorisert jurist / daglig leder

torill.lehre@adisor.no - 406 07 546

Har du inngått ekteskap med din partner har dere lovregulerte rettigheter. Disse rettighetene finnes i både ekteskapsloven og arveloven.

Er dere derimot samboere, så er ikke slike rettigheter lov-regulert på samme måte.  Dere kan like vel inngå avtaler slik at ønsker og rettigheter blir bedre sikret.

Her skal vi gå nærmere inn på noen av disse mulighetene. (i denne framstillingen tar vi utgangspunkt i rettigheter for samboerforhold uten barn, da noe lovregulering finnes for samboere med, eller med ventende felles barn)

1.   Samboerkontrakt:

Selv om intensjonen er at forholdet skal vareevig, så erfarer mange noe annet. Derfor bør du sikre deg, uansett. Det er ingen skam i det. Samboerkontrakten er ment å regulere hva som skal skje med deg og din partner mens dere begge lever. (livsløpsdisposisjon)

Ting du bør ta stilling til kan variere. I det minste kan det lønne seg å avtale om dere begge skal stå ansvarlig for økonomien. Tenk også over følgende:

-      Skal dere investere like mye egenkapital ved kjøp av eksempelvis bolig?

-      Hvem skal stå ansvarlig for et eventuelt boliglån?

-      Skal dere betale like mye på løpende utgifter?

-      Hvem skal eie boligen? Skal eventuelt begge to eie like stor andel hver?

-      Skal eiendeler eies sammen?

-      Hva skal skje med eiendom dersom forholdet oppløses ved samlivsbrudd?

-      Hva skal skje dersom den ene går bort?

-      Skal samboerkontrakten opphøre ved samlivsbrudd?

Dette er noen av elementene vi i Adisor Rettshjelp AS anbefaler at dere tar stilling til i en samboerkontrakt.

2. Fremtidsfullmakt:

Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. I morgen kan det være for sent. Det bør vurderes om din samboer skal tre inn i ditt sted, dersom det tilstøter deg noe som gjør deg midlertidig, eller permanent ute av stand til å håndtere dine forpliktelser.  

Fremtidsfullmakt kan gjøre det enklere for deg å få tilgang til bankkonto og forpliktelser din partner har, dersom denne ved nedsatt funksjonsevne ikke er i stand til å håndtere dette selv.

-      Det kan spesifiseres nokså detaljerte oppgaver som skal varetas av fullmektig, dersom nedsettelsen gjør det nødvendig.

-      Oppgaver kan innebære salg av, for eksempel, felles bolig.

-      Gaver som partneren vanligvis ville ha gitt, kan fullmektigen få mandat til å fortsette med på dine vegne.

-      Skal fullmektig få kompensasjon for oppdraget, og i tilfelle hvor mye?

-      Skal fullmektig administrere abonnementer og medlemskap?

-      Skal det være en stedfortreder for fullmektigen?

-      Hvor lenge skal fullmakten vare? (for eksempel ved samlivsbrudd)

Dette er noen av elementene vi i Adisor Rettshjelp AS anbefaler at dere tar stilling til i en fremtidsfullmakt.

3.   Testament:

Arveloven har bestemmelser om arv som angår ektefelle og barn, men ikke for barnløse samboere. Ønsker du som samboer at arv etter deg skal tilkomme din samboer, eller andre personer eller organisasjoner? Da må du nedtegne dette i et testament.

Testamentet er ment å regulere det som skal skje med arven etter deg, etter at du har gått bort.(dødsdisposisjoner). Dersom det ikke er livsarvinger etter deg, så står du friere til å bestemme hvordan arven skal fordeles. I testamentet kan du forholdsvis detaljert angi hvem som skal arve hva.

Du bør tenke gjennomfølgende:

-      Skal din samboer arve deg?

-      Skal noen arve konkrete gjenstander?

-      Skal arven være særeie for arvingen/e? Skal i så fall arvingen/es særeiegjelde både i live og ved død?

-      Vi du at en særskilt organisasjon (e.l.) skal arve noe?

-      Er noen av dine eiendeler arv med særeieklausul?

Dette er noen av elementene vi i Adisor Rettshjelp AS anbefaler at dere tar stilling til i et testament.  

Selv om du selv kan utforme dokumenter som nevnt, så anbefaler vi at du alltid rådfører deg med kompetente rådgivere, enten ved opprettelse av dokumentene, eller for gjennomgang av dokumentene du selv har opprettet.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

https://www.adisor.no

telefon 40607546

e-post: kontakt@adisor.no

Adisor Rettshjelp AS organisasjonsnummer 829246902 MVA

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, chat eller benytt skjemaet til høyre.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, epost eller chat.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Takk for din henvendelse.

Vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig!
Noe gikk galt. Ring oss eller send en epost til kontakt@adisor.no
This is some text inside of a div block.