Vet du at du kan ha rett til arbeids- og utdanningsreiser?

Torill Lehre

Autorisert jurist / daglig leder

torill.lehre@adisor.no - 406 07 546

Vet du at du kan ha rett til arbeids- og utdanningsreiser?

Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser. Ordningen innebærer at du kan få transport med drosje til og fra arbeid eller skole.

Hvem kan få transport til arbeid og utdanning?

Du må ha varige forflytningsvansker og ikke ha mulighet til å kunne reise til og fra arbeids- eller utdanningsstedet med offentlige kommunikasjonsmidler. Funksjonsvanskene må være varige, det vil si lenger enn ett år.

Når NAV vurderer behovet ditt vurderer de om en reise kan være en så stor belastning at den hindrer deg i å fungere tilfredsstillende i arbeids- eller utdanningssituasjonen. Du kan få støtte til arbeids- og utdanningsreiser hvis du midlertidig er fratatt førerkortet av medisinske årsaker og ikke kan komme deg til arbeid/utdanning på annen måte.

Om det mangler et kollektivtilbud i ditt nærmiljø, er ikke det alene grunn til å få dekket transport dersom du i utgangspunktet kunne bruke offentlig transport.

Egenandel

Du betaler en egenandel per reise til drosjesjåføren. Egenandelsbeløpet tilsvarer den rimeligste kostnaden til transport med offentlig kommunikasjon med et tillegg på 10 prosent.

Det finnes noen begrensninger

Nyttig å vite

Alle som får vedtak om støtte til arbeids- og utdanningsreiser gjennom NAV mottar et reisekort og informasjon om hvordan kortet benyttes. Støtte innvilges tidligst fra den datoen NAV mottar søknaden.

Du har selv ansvar for å bestille transport. Du kan velge hvem du vil bestille reise hos, men transportør må ha løyve til å utføre persontransport, som regel drosje.

Det er NAV Tiltak Innlandet som behandler søknader om arbeids- og utdanningsreiser.

Riktig søknad gir raskere svar

Du kan få raskere svar hvis du selv skaffer den informasjonen NAV trenger for å behandle søknaden.

Vedlegg til søknaden:

  • Du må dokumentere det medisinske behovet for transport med legeerklæring.
  • Hvis du allerede har et arbeids- eller utdanningsforhold, sender du dokumentasjon på dette.

Hvis du forsøker å få arbeid eller studieplass, kan du søke om en forhåndsgodkjenning av transport. Når du har fått arbeid eller studieplass, ettersender du dokumentasjon på dette.

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, chat eller benytt skjemaet til høyre.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, epost eller chat.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Takk for din henvendelse.

Vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig!
Noe gikk galt. Ring oss eller send en epost til kontakt@adisor.no
This is some text inside of a div block.